ὀξύς ὀξεῖα ὀξύ

Hasło: 
ὀξύς
Definicja: 
ostry, dojmujący, przenikliwy, pikantny
Część mowy: 
Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ
Grupa semantyczna: 
Charakterystyka
Frekwencja: 
351

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BD%80%CE%BE%CF%8D%CF%82-%E1%BD%80%CE%BE%CE%B5%E1%BF%96%CE%B1-%E1%BD%80%CE%BE%CF%8D