ἕπομαι ἕψομαι, 2 aor. ἑσπόμην

Hasło: 
ἕπομαι
Definicja: 
śledzić, podążać za
Część mowy: 
Czasownik: deponens
Grupa semantyczna: 
Ruch
Frekwencja: 
301

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%95%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%E1%BC%95%CF%88%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9-2-aor-%E1%BC%91%CF%83%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CE%BD