ἕπομαι ἕψομαι, 2 aor. ἑσπόμην

Search Lemma: 
ἕπομαι
DEFINITION: 
izlemek, peşine düşmek; (+dat.) birine eşlik/refakat etmek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens]
ANLAMSAL ALAN: 
Hareket
FREQUENCY RANK: 
301

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%95%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%E1%BC%95%CF%88%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9-2-aor-%E1%BC%91%CF%83%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CE%BD