ἑκατοστός –ή –όν

Hasło: 
ἑκατοστός
Definicja: 
setny
Część mowy: 
Liczebnik: główny
Grupa semantyczna: 
Miary i liczby
Frekwencja: 
524

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%91%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82-%E2%80%93%CE%AE-%E2%80%93%CF%8C%CE%BD