ἀρετή ἀρετῆς, ἡ

Hasło: 
ἀρετή
Definicja: 
dobroć, doskonałość; cnota; męstwo, odwaga
Część mowy: 
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Etyka i moralność
Frekwencja: 
206

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%80%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%AE-%E1%BC%80%CF%81%CE%B5%CF%84%E1%BF%86%CF%82-%E1%BC%A1