ἀρετή ἀρετῆς, ἡ

TEST TRANSLATION: 
ἀρετή
DEFINITION: 
الصلاح ، الامتياز ،الفضيلة، الشجاعة
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الأول
المجموعة الدلالية: 
الأخلاق
FREQUENCY RANK: 
206

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%E1%BC%80%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%AE-%E1%BC%80%CF%81%CE%B5%CF%84%E1%BF%86%CF%82-%E1%BC%A1