ἀνήρ ἀνδρός, ὁ

Hasło: 
ἀνήρ
Definicja: 
mężczyzna, mąż
Część mowy: 
Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna
Grupa semantyczna: 
Człowieczeństwo i istnienie
Frekwencja: 
74

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%80%CE%BD%CE%AE%CF%81-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8C%CF%82-%E1%BD%81