ἀνήρ ἀνδρός, ὁ

Search Lemma: 
ἀνήρ
DEFINITION: 
adam, koca, birey, fert
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 3. çekim grubu kuralsız
ANLAMSAL ALAN: 
İnsanlık ve Varlık
FREQUENCY RANK: 
74

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%80%CE%BD%CE%AE%CF%81-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8C%CF%82-%E1%BD%81