ἀμείνων ἄμεινον

Hasło: 
ἀμείνων
Definicja: 
lepszy, zdolniejszy, silniejszy, odważniejszy (comp. od ἀγαθός)
Część mowy: 
Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον
Grupa semantyczna: 
Etyka i moralność
Frekwencja: 
471

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%80%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD-%E1%BC%84%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%BD