ἀμείνων ἄμεινον

Search Lemma: 
ἀμείνων
DEFINITION: 
daha iyi, daha değerli, daha cesur (comp. ἀγαθός)
SÖZCÜK TÜRÜ: 
sıfat: 3. çekim grubu, -ων, -ον bitimli
ANLAMSAL ALAN: 
Etik ve Ahlak
FREQUENCY RANK: 
471

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%80%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD-%E1%BC%84%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%BD