χωρίον χωρίου, τό

Hasło: 
χωρίον
Definicja: 
miejsce, obszar, okolica
Część mowy: 
Rzeczownik: 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Ziemia
Frekwencja: 
336

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%BD-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%8C