χωρίον χωρίου, τό

TEST TRANSLATION: 
χωρίον
DEFINITION: 
المنطقة ، البقعة ، الحي
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثاني
المجموعة الدلالية: 
الأرض
FREQUENCY RANK: 
336

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%BD-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%8C