χρή, impf. χρῆν or ἐχρῆν, infin. χρῆναι

Hasło: 
χρή
Definicja: 
trzeba, należy, powinno się (+ inf. lub + acc. c. inf.)
Część mowy: 
Czasownik: bezosobowy
Grupa semantyczna: 
Etyka i moralność
Frekwencja: 
159

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%87%CF%81%CE%AE-impf-%CF%87%CF%81%E1%BF%86%CE%BD-or-%E1%BC%90%CF%87%CF%81%E1%BF%86%CE%BD-infin-%CF%87%CF%81%E1%BF%86%CE%BD%CE%B1%CE%B9