χρή, impf. χρῆν or ἐχρῆν, infin. χρῆναι

Search Lemma: 
χρή
DEFINITION: 
este necesar, este menit, ar trebui să (+infin. sau +ac. şi infin.)
PARTE DE VORBIRE: 
verb: impersonal
GRUP SEMANTIC: 
Etică şi morală
FREQUENCY RANK: 
159

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%87%CF%81%CE%AE-impf-%CF%87%CF%81%E1%BF%86%CE%BD-or-%E1%BC%90%CF%87%CF%81%E1%BF%86%CE%BD-infin-%CF%87%CF%81%E1%BF%86%CE%BD%CE%B1%CE%B9