χείρ χειρός, ἡ

Hasło: 
χείρ
Definicja: 
ręka
Część mowy: 
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy
Grupa semantyczna: 
Części ciała
Frekwencja: 
166

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81-%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%82-%E1%BC%A1