χαλκοῦς –ῆ –οῦν

Hasło: 
χαλκοῦς
Definicja: 
z miedzi lub brązu
Część mowy: 
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Ziemia
Frekwencja: 
510

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%E1%BF%A6%CF%82-%E2%80%93%E1%BF%86-%E2%80%93%CE%BF%E1%BF%A6%CE%BD