χαλκοῦς –ῆ –οῦν

Search Lemma: 
χαλκοῦς
DEFINITION: 
din cupru sau din bronz
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: declinarea a I și II-a
GRUP SEMANTIC: 
Pământ
FREQUENCY RANK: 
510

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%E1%BF%A6%CF%82-%E2%80%93%E1%BF%86-%E2%80%93%CE%BF%E1%BF%A6%CE%BD