φέρω, οἴσω, 1 aor. ἤνεγκα, 2 aor. ἤνεγκον, ἐνήνοχα, ἐνήνεγμαι, ἠνέχθην

Hasło: 
φέρω
Definicja: 
nieść, nosić, przynosić; unosić lub zabierać; φέρε dalej no, dobrze
Część mowy: 
Czasownik: nieregularny
Grupa semantyczna: 
Praca i odpoczynek
Frekwencja: 
116