φέρω, οἴσω, 1 aor. ἤνεγκα, 2 aor. ἤνεγκον, ἐνήνοχα, ἐνήνεγμαι, ἠνέχθην

Search Lemma: 
φέρω
DEFINITION: 
carry, bring, fetch; carry off or away; φέρε come now, well
Part of Speech: 
verb: irregular
SEMANTIC GROUP: 
Work and Leisure
FREQUENCY RANK: 
116