τρίτος –η –ον

Hasło: 
τρίτος
Definicja: 
trzeci
Część mowy: 
Liczebnik: główny
Grupa semantyczna: 
Miary i liczby
Frekwencja: 
211

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%BF%CF%82-%E2%80%93%CE%B7-%E2%80%93%CE%BF%CE%BD