τρίτος –η –ον

Search Lemma: 
τρίτος
DEFINITION: 
al treilea
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: numeral
GRUP SEMANTIC: 
Măsuri şi numerale
FREQUENCY RANK: 
211

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%BF%CF%82-%E2%80%93%CE%B7-%E2%80%93%CE%BF%CE%BD