τις τι

Hasło: 
τις
Definicja: 
ktoś, coś, ktokolwiek, cokolwiek, jakiś, każdy (enklityka Zaimek nieokreślony lub adi.)
Część mowy: 
Zaimek
Grupa semantyczna: 
Zaimki
Frekwencja: 
11

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B9