τιμή τιμῆς, ἡ

Hasło: 
τιμή
Definicja: 
cześć, szacunek; cena, wartość; posada, urząd, stanowisko
Część mowy: 
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Etyka i moralność
Frekwencja: 
356

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE-%CF%84%CE%B9%CE%BC%E1%BF%86%CF%82-%E1%BC%A1