τιμή τιμῆς, ἡ

Search Lemma: 
τιμή
DEFINITION: 
onur, değer, kıymet; onursal görev
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 1. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Etik ve Ahlak
FREQUENCY RANK: 
356

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE-%CF%84%CE%B9%CE%BC%E1%BF%86%CF%82-%E1%BC%A1