πρέσβυς πρέσβεως, ὁ

Hasło: 
πρέσβυς
Definicja: 
starzec; (pl.) posłowie
Część mowy: 
Rzeczownik: 3 deklinacja -εύς, -έως
Grupa semantyczna: 
Państwo i społeczeństwo
Frekwencja: 
363

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CF%85%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%B5%CF%89%CF%82-%E1%BD%81