πονηρός –ά –όν

Hasło: 
πονηρός
Definicja: 
podły, zły, niegodziwy
Część mowy: 
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Charakterystyka
Frekwencja: 
410

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%81%CF%8C%CF%82-%E2%80%93%CE%AC-%E2%80%93%CF%8C%CE%BD