πονηρός –ά –όν

Search Lemma: 
πονηρός
DEFINITION: 
rău, nelegiuit, hain
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: declinarea a I și II-a
GRUP SEMANTIC: 
Caracteristici
FREQUENCY RANK: 
410

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%81%CF%8C%CF%82-%E2%80%93%CE%AC-%E2%80%93%CF%8C%CE%BD