πολιτεία –ας, ἡ

Hasło: 
πολιτεία
Definicja: 
prawa obywatelskie, obywatelstwo, demokracja, republika
Część mowy: 
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Państwo i społeczeństwo
Frekwencja: 
446

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%E2%80%93%CE%B1%CF%82-%E1%BC%A1