πολιτεία –ας, ἡ

Search Lemma: 
πολιτεία
DEFINITION: 
vatandaşlık hakkı, kent yönetimi, vatandaşın yaşam biçimi
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 1. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
İktidar ve Toplum
FREQUENCY RANK: 
446

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%E2%80%93%CE%B1%CF%82-%E1%BC%A1