περί

Hasło: 
περί
Definicja: 
wokół, około; o, w sprawie (+ gen.)
Część mowy: 
Przyimek
Grupa semantyczna: 
Kierunek
Frekwencja: 
31

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF