περί

Search Lemma: 
περί
DEFINITION: 
(+gen.) etrafında, çevresinde
SÖZCÜK TÜRÜ: 
edat
ANLAMSAL ALAN: 
Yön - Dolay
FREQUENCY RANK: 
31

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF