παῖς παιδός, ὁ/ἡ

Hasło: 
παῖς
Definicja: 
syn, córka, dziecko; niewolnik
Część mowy: 
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy
Grupa semantyczna: 
Rodzina, przyjaźń, dom
Frekwencja: 
137

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%80%CE%B1%E1%BF%96%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%82-%E1%BD%81%E1%BC%A1