παῖς παιδός, ὁ/ἡ

Search Lemma: 
παῖς
DEFINITION: 
fiu, fiică, copil; sclav
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a III-a consonantică
GRUP SEMANTIC: 
Familie, prietenie şi casă
FREQUENCY RANK: 
137

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%80%CE%B1%E1%BF%96%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%82-%E1%BD%81%E1%BC%A1