πίστις πίστεως, ἡ

Hasło: 
πίστις
Definicja: 
ufność, zaufanie, wiara; to co daje pewność, zapewnienie, gwarancję
Część mowy: 
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι-
Grupa semantyczna: 
Zmysły i uczucia
Frekwencja: 
421

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%82-%E1%BC%A1