πίστις πίστεως, ἡ

TEST TRANSLATION: 
πίστις
DEFINITION: 
الثقة بالأخرين ، الايمان ؛ ما يسبب الثقة والضمان والأمانة
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثالث ι الجذر
المجموعة الدلالية: 
الحواس والمشاعر
FREQUENCY RANK: 
421

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%82-%E1%BC%A1