πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα

Hasło: 
πίπτω
Definicja: 
upaść, spaść
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat zębowy
Grupa semantyczna: 
Wojna i pokój
Frekwencja: 
395

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%80%CE%AF%CF%80%CF%84%CF%89-%CF%80%CE%B5%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%E1%BC%94%CF%80%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CE%AD%CF%80%CF%84%CF%89%CE%BA%CE%B1