πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα

TEST TRANSLATION: 
πίπτω
DEFINITION: 
سقط/يسقط ، وقع/يقع ، خرّ/يخرّ
أقسام الكلام: 
فعل: ω-- جذر فعل نطعيّ
المجموعة الدلالية: 
الحرب والسلام
FREQUENCY RANK: 
395

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CF%80%CE%AF%CF%80%CF%84%CF%89-%CF%80%CE%B5%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%E1%BC%94%CF%80%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CE%AD%CF%80%CF%84%CF%89%CE%BA%CE%B1