μέρος μέρους, τό

Hasło: 
μέρος
Definicja: 
część, udział, uczestnictwo
Część mowy: 
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ-
Grupa semantyczna: 
Miary i liczby
Frekwencja: 
101

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%8C