καί

Hasło: 
καί
Definicja: 
a także, anawet; καί ... καί zarówno ... i
Część mowy: 
Spójnik: współrzędny
Grupa semantyczna: 
Spójniki/przysłówki
Frekwencja: 
3

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%BA%CE%B1%CE%AF