δῆμος δήμου, ὁ

Hasło: 
δῆμος
Definicja: 
ludność, prosty lud, plebs; kraj, kraina (przeciwieństwo: πόλις)
Część mowy: 
Rzeczownik: 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Człowieczeństwo i istnienie
Frekwencja: 
299

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B4%E1%BF%86%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%E1%BD%81