δῆμος δήμου, ὁ

Search Lemma: 
δῆμος
DEFINITION: 
halk, nüfus, aşiret; (πόλις) -in yerleşim birimi; halk meclisi
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
İnsanlık ve Varlık
FREQUENCY RANK: 
299

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%B4%E1%BF%86%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%E1%BD%81