δεσπότης –ου, ὁ

Hasło: 
δεσπότης
Definicja: 
pan, pan domu; władca absolutny
Część mowy: 
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Państwo i społeczeństwo
Frekwencja: 
487

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B4%CE%B5%CF%83%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%82-%E2%80%93%CE%BF%CF%85-%E1%BD%81