δεσπότης –ου, ὁ

TEST TRANSLATION: 
δεσπότης
DEFINITION: 
السيد ؛ رب الاسرة
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الأول
المجموعة الدلالية: 
الحكومة والمجتمع
FREQUENCY RANK: 
487

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%B4%CE%B5%CF%83%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%82-%E2%80%93%CE%BF%CF%85-%E1%BD%81