δίκη δίκης, ἡ

Hasło: 
δίκη
Definicja: 
sprawiedliwość, proces sądowy, kara
Część mowy: 
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Prawo i sądownictwo
Frekwencja: 
335

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82-%E1%BC%A1