δίκη δίκης, ἡ

TEST TRANSLATION: 
δίκη
DEFINITION: 
العدالة، الحكم، الشكوى، الدعوى القضائية، المحاكمة ، الجزاء، العقاب
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الأول
المجموعة الدلالية: 
القانون والحكم
FREQUENCY RANK: 
335

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82-%E1%BC%A1