δέδοικα, δείσομαι, ἔδεισα

Hasło: 
δέδοικα
Definicja: 
bać się
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat zębowy
Grupa semantyczna: 
Zmysły i uczucia
Frekwencja: 
462

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B4%CE%AD%CE%B4%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%83%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%E1%BC%94%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1