δέδοικα, δείσομαι, ἔδεισα

Search Lemma: 
δέδοικα
DEFINITION: 
a se teme
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcina dentală
GRUP SEMANTIC: 
Simţuri şi sentimente
FREQUENCY RANK: 
462

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%B4%CE%AD%CE%B4%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%83%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%E1%BC%94%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1