αὖ, αὖθις

Hasło: 
αὖ
Definicja: 
ponadto; z drugiej strony; z powrotem (ponownie)
Część mowy: 
Przysłówek
Grupa semantyczna: 
Partykuły
Frekwencja: 
349

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B1%E1%BD%96-%CE%B1%E1%BD%96%CE%B8%CE%B9%CF%82