αἰτία αἰτίας, ἡ

Hasło: 
αἰτία
Definicja: 
przyczyna, powód; wina, oskarżenie
Część mowy: 
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Prawo i sądownictwo
Frekwencja: 
192

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B1%E1%BC%B0%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%E1%BC%B0%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82-%E1%BC%A1