αἰτία αἰτίας, ἡ

TEST TRANSLATION: 
αἰτία
DEFINITION: 
السبب، الأصل ؛ التهمة، عِلّة، الاتهام
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الأول
المجموعة الدلالية: 
القانون والحكم
FREQUENCY RANK: 
192

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%B1%E1%BC%B0%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%E1%BC%B0%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82-%E1%BC%A1